Käyttöehdot

Käyttöehdot - Tärkeät tiedot palvelun käytöstä

Johdanto

Tässä käyttäjäsopimuksessa määritellään ehdot haepikalaina365.fi-verkkosivuston (jäljempänä "Palvelu") käyttöön. Käyttäjänä ("Käyttäjä") hyväksyt nämä ehdot käyttäessäsi Palvelua. Jos et hyväksy ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö

Käyttäjä voi käyttää Palvelua ainoastaan pikalainojen vertailuun ja valintaan. Palvelun käyttö edellyttää tarkkojen ja täydellisten tietojen antamista itsestään. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja maksuista.

Sisältö ja materiaali

Palvelu ja sen sisältö ovat haepikalaina365.fi:n omaisuutta ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, kopioida tai hyödyntää Palvelun sisältöä ilman haepikalaina365.fi:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuunrajoitus

Haepikalaina365.fi ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Haepikalaina365.fi ei takaa Palvelun keskeytymätöntä toimintaa tai virheettömyyttä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista velvoitteista ja vastuista. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin tai loukata toisen henkilön oikeuksia.

Muutokset sopimusehtoihin

Haepikalaina365.fi voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua ehtoihin ja hyväksyä uudet ehdot ennen Palvelun käyttöä.

Vahingonkorvaus

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti haepikalaina365.fi-sivuston käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista. Haepikalaina365.fi ei ole vastuussa käyttäjän toimista tai laiminlyönneistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Muut ehdot

Tämä käyttäjäsopimus muodostaa koko sopimuksen käyttäjän ja haepikalaina365.fi-sivuston välillä. Sopimusehtojen muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle sivuston kautta tai sähköpostitse.

Jos jokin tämän sopimuksen kohta osoittautuu pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen ja sitovuuteen.

Hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.